Thảo Luận Truyện

Có bao giờ cốt truyện rất đơn giản, và rồi bạn muốn nó đi xa, và giờ nó đi rất rất xa.

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Lúc đầu mình chỉ định viết truyện ma, sao đó cảm thấy nếu cứ viết dài dòng thì nó lại theo lối mòn nên chuyển hướng. Một cú bẻ ngoặt khiến mình tạo ra vô vàng cái hố cần sửa chữa, và nếu bây giờ mình đập tác phẩm này ra và viết lại từ đầu theo cốt truyện cũ thì có nên hay không?