Thảo Luận Truyện

Có được viết truyện 18+ không vậy mn?

1
6

Mình thắc mắc vụ này thôi.