Thảo Luận Truyện

Coi mọi loại chuyện

4
10

Mình hiện tại đang có thời gian, mọi người nếu không ngại hãy để link tác phẩm của mình bên dưới. Dù như thế sao(có lên app hay không) đều sẽ đọc và cho nhận xét