Thảo Luận Truyện

Dã sử khó nhằn lắm không ạ ? Cho e ít động lực. 🥲🥲🥲

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Lấy cảm hứng từ những sự kiện có thật... nhưng mọi sự vật, sự việc và con người đều là tưởng tượng.

Một giai đoạn lịch sử thời nhà Lý dưới cái nhìn khác với con mắt những nhà Nho. Giai đoạn lịch sử của một vương triều vẫn còn trân trọng giá trị của nữ quyền, tự do, thương mại, biển cả...

Giai đoạn lịch sử của những âm mưu, toan tính, tranh đấu vì lợi ích, của những trận chiến tàn khốc, bi tráng, hào hùng... nhưng được xây dựng bằng chất liệu thấm đẫm tinh thần Phật Giáo.