Thảo Luận Truyện

Đạo nhái truyện, đăng truyện 18+ thì sẽ bị hậu quả gì ạ?

0
1

Bị khoá nick? bị bồi thường tiền? Bị gỡ truyện?...