Thảo Luận Truyện

Đề cử họ 1.0, 3.0, 5.0 cho truyện của mình có nghĩa là gì vậy ạ?

3
2

Có nghĩa là gì vậy ạ?