Thảo Luận Truyện

Dịch giả nên tự lượng sức mình

3
3

Các bạn dịch giả nên tự lượng sức mình mà làm. Chả là mình có đọc một bộ truyện được dịch từ một tác phẩm bên Trung Quốc, mình thấy rằng các bạn vừa không có gốc tiếng Trung, vừa mất luôn gốc tiếng Việt, chả biết là mình đang dịch cho ai coi :). Các bạn bộ đang có suy nghĩ là muốn giúp tiếng Việt thêm phong phú hay gì vậy? Mình điểm ra một ví dụ để mọi người dễ hình dung hơn nhé: “nguyên lai” đúng là có nghĩa trong tiếng Việt, nhưng nếu dịch từ tiếng Trung là 原来 sang thì nó là một nghĩa hoàn toàn khác luôn đó mấy bạn ơi? Hay là các bạn bê từ google dịch qua chỉ để cho xong mà chả nghĩ đến việc người đọc sẽ cảm thấy ra sao. Dịch thuật mà không chịu học hỏi tiếp thu, dịch vớ va vớ vẩn nhiều khi cũng khiến độc giả bị loạn đi ngôn ngữ luôn đó. Tóm lại là các bạn mang tiếng dịch giả làm ơn nhớ check kỹ từng câu từ rồi hãy nhấn đăng nhé, một vài lần sai sót thì sửa được chứ nguyên bộ truyện mà cứ tiếp diễn như vậy thì mình cũng chào thua luôn rồi