Thảo Luận Truyện

Em vẫn ngày ngày đi kêu gọi ạ

1
7
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Vẫn là em với truyện góc nhìn thứ 1 đây ạ... Vẫn hi vọng được cả nhà ủng hộ, bình luận, thảo luận, hỏi đáp đây ạ... bên dưới là hình về 3 con quỷ trong những chương đầu tiên ạ image-1