Thảo Luận Truyện

Giới thiệu truyện của một bạn khá ế nhưng truyện khá hay (theo cảm nghĩ của mình)

3
4
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Tuyết Đen

Người sống về đêm
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mình có theo dõi bạn này một thời gian. Viết thì hơi non nhưng được cái cốt truyện khá cuốn nên mình cũng khá kì vọng. Nhưng tiếc cái là ít ai theo dõi, vì truyện đặt bối cảnh khá thú vị. Vì mình muốn biết được câu truyện ra sao và cũng mong bạn này lên tay trong việc viết và cũng để cho bạn này đừng nản chí. Thì mọi người vào đọc thử bộ này đóng góp ý kiến xem sao giúp bạn này.