Thảo Luận Truyện

Giới thiệu truyện đầu tay của Bạch Vân (akiaki)

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

ĐẲNG ĐÃI

Bạch Vân aki

Đây là truyện mình đang viết, hi vọng nhận được sự đón nhận của mọi người