Thảo Luận Truyện

[HÃY YÊU CÁI ĐẦU NÀY ĐI]

1
1

Ấm, cái gì ấm..là trán sao? Một cỗ hương lúa nhàn nhạt, ấm áp, da thịt ai ấm quá, thèm nồi cơm của mẹ, bàn tay của mẹ, cũng ấm vậy…

“Thầy! Bẩm thầy, là con”

Tiếng ai…

Mệt quá...không nghe nổi, không cảm nổi, thiếp đi.