Thảo Luận Truyện

Hình như mọi người đang nhầm lẫn cách viết tiểu thuyết với truyện ngắn thì phải.

0
1

Truyện ngắn thì nó ko cần miêu tả sâu về cảm xúc, nội tâm nhân vật đâu.