Thảo Luận Truyện

Hoa sẽ tàn cho mùa khác đẹp hơn

4
12
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Đỉnh Phong

Xin nàng đừng khóc nữa lệ sẽ tàn rồi mưa sẽ tan.

Khi đau đớn xin đừng giấu nữa, tổn thương người khác thương tổn cả chính nàng.

Gặp nhau rồi trong mắt chỉ có đối phương, thế gian này rộng lớn quá em chỉ là hạt bụi hết lòng hết dạ với vận mệnh gần như định sẵn. Nơi hoa cúc vẫn ở nơi đó, những kỷ niệm còn đó, những lời hứa vẫn còn đó, chỉ có chúng ta nhìn nhau mà lòng đổi khác.