Thảo Luận Truyện

Làm sao khi truyện bị nói là lủng củng, thiếu thực tế

1
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Bố Thiên Kỷ

Ngọn Đèn Của Thanatos

Vừa nc với một đứa em. Nó bảo đọc mấy dòng đầu thấy lủng củng, chấm phẩy không đúng, nên chả thèm đọc. Nói lấy ví dụ thì nó nói hình tượng bầu trời bằng miệng giếng là sai, chả ai có nói như vậy. Tuy nhiên, bối cảnh ban đầu truyện lại là sau tận thế cả trăm năm, đất trời, mọi thứ đều thay đổi. Trái đất như bị ném vào miệng giếng, nhìn lên chỉ thấy một khoảng nhỏ là bầu trời xanh, xung quanh là tinh không đen tuyền. Và hình tượng ếch ngồi đáy giếng biểu thị cho con người lúc này bị nó nói là tào lao. Haizz. H chả biết làm sao. Haizz