Thảo Luận Truyện

Làm thế nào để biết mình viết đúng trước khi viết hay nhỉ?

0
6

Có ai cíu mình với? Mình đang lưỡng lự không biết liệu mình viết truyện có đúng chưa nữa? Huhu