Thảo Luận Truyện

Làm thế nào để truyện của mình xuất hiện Royal Ranking vậy?

3
8

Mình có chút thắc mắc về vấn đề này