Thảo Luận Truyện

Làm thế nào để xóa truyện đã đăng?

0
4

Cho mình hỏi cách xóa truyện đã đăng làm sao ạ? Tại mình lỡ tạo truyện mà giờ cảm thấy không viết nổi nữa, muốn xóa đi. (Mình cảm ơn trước).