Thảo Luận Truyện

Liệu có phải Royal Ranking có vấn đề

2
5
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Vương

Đam Phạm
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Nay đi học về mở app ra xem thì thấy truyện mình ngồi ngay top 1 bảng xếp hạng, tự dưng thấy hoang mang. Cũng bởi lẽ người đọc cũng ít mà tự dưng thấy truyện mình ngồi ở đó. Vì thế nên mạn phép vào hỏi có vị huynh đài nào giống em không hay thực sự em đang ngồi top?