Thảo Luận Truyện

Lỗi của app???

0
2

Mọi người ơi, khi mình nhấn xuất bản và thêm chương 2 vào truyện thì mình vô phần truyện xuất bản nó ko hiện ra chương 2 là sao ạ?