Thảo Luận Truyện

Mọi người có nhận xét gì về truyện của mik đi ạ

0
6

Mong mọi người nhận xét truyện con chíp, thấy hông có lượt đề cử hay thích😔