Thảo Luận Truyện

Mong mọi người vào ủng hộ truyện của mình ạ

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Truyện tu tiên, huyền huyễn, ngôn tình với văn phong và bối cảnh VN, mong được ủng hộ