Thảo Luận Truyện

Một chút văn vở

4
0

"... Nhân vật trong tác phẩm của một thiên tài thật sự nhiều khi thật hơn cả con người ngoài đời, bởi sức sống lâu bền, bởi ý nghĩa điển hình của nó..." (Trích sách lý luận văn học)