Thảo Luận Truyện

Nếu như reup tác phẩm từ account cũ có được không?

1
1

Hiện tại là mình có một vài tác phẩm mình viết trên một acc cũ không dùng nữa nếu reup lại có được không?