Thảo Luận Truyện

Những điều thắc mắc khi đọc truyện sẽ đc trả lời bởi chính nhân vật trong truyện

3
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Trung Kỳ

Đặt câu hỏi và bạn sẽ được xuất hiện trong phiên ngoại sắp tới của câu chuyện của mình. Cá sẽ cố gắng hết sức cho câu hỏi của mọi người ;333