Thảo Luận Truyện

Nội dung và Đề cương truyện có quan trọng?

0
0

Bài viết đã có trên page rồi nên các đh có thể ghé qua và tham khảo a.

Link page: https://www.facebook.com/TMC.BEO