Thảo Luận Truyện

Phải mất bao lâu

1
2
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Phải mất bao lâu thì truyện mới được duyệt vậy mọi người, tên tác giả vs truyện là mình chọn đại tại ko thấy tên và truyện của mình