Thảo Luận Truyện

Review có trả phí?

3
2

Nghe hấp dẫn thế, như kiểu review phim được trả pr vậy! Nhưng liệu nền tảng review truyện này có phát triển mạnh mẽ như phim ảnh. Thực ra, mình thấy đối vs truyện sẽ có 1 số bất lợi rõ rệt như chúng ta phải thể hiện ý tưởng review đó đa phần qua con chữ. Điều đó vô tình làm mọi thứ không trực quan được như khi xem reivew phim. Nhưng đây cũng là điều tích cực đáng được đón nhận. Một bộ truyện được review công tâm, có đầu tư lẫn chất lượng của ng có chuyên môn thực hiện và họ được trả công cho điều đó. Vẫn hơn là những review sơ sài, không đâu vào đâu dẫn đến vô tình làm nhiều sáng tác bị đánh giá kém đi so vs thực tế. Mọi ng có ủng hộ việc này không hay sợ nó sẽ biến tướng kiểu "khen" để nhận hoa hồng?