Thảo Luận Truyện

Review (đã lọc ký tự không hợp lệ)

13
8

Mình phát hiện không thể bình luận hơn 1000 chữ. Vậy bài review mình phải đăng ở đâu vậy ạ? Để mình gắn link tác giả không bị trôi í