Thảo Luận Truyện

Thắc mắc câu hỏi

1
1

Xuất bản thành công tức là đã duyệt rồi hả mn?