Thảo Luận Truyện

Thảo luận câu hỏi chương 7 các đồng chí ạ

0
7
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Chào cả nhà... Chẳng là em vẫn đang tìm kiếm thêm xíu xiu động lực, nên mạo muội tạo bài hôm nay ạ... 1 là giới thiệu lại 1 lần nữa truyện em viết ạ... 2 là mời gọi cả nhà vào bình luận, thảo luận, góp ý các chương và cùng em trả lời câu hỏi chương 7 với ạ... Giúp em nhỏ xíu xiu động lực với cả nhà ui... Cảm ơn cả nhà.