Thảo Luận Truyện

Thiên Thần Sa Ngã

5
3

Tạm thời tớ cho đóng truyện để sửa lỗi chính tả và hoàn thành deadline của bản thân. Sau một thời gian sẽ công bố lại. Cảm ơn mọi người ❤️