Thảo Luận Truyện

Tiên hiệp và hệ thống có được ưu chuộng trên đây không?

2
2

Như tiêu đề trên các bạn cho mình xin chút ý kiến, định viết về thể này nhưng trên đây ít truyện thuộc kiểu này quá.