Thảo Luận Truyện

Tìm người đi cùng

3
9

Mình muốn tìm người đọc và nhận xét lâu dài cho truyện của mình. Mình đã quá lâu mới quay lại viết. Tự mình biết bản thân đã có nhiều lỗ hổng. Nên mình muốn tìm người về cùng đồng hành với mình. Chúng ta có thể cùng đưa ra nhận xét giúp nhau tiến bộ. Trình viết có tụt nhưng trình đọc mình vẫn ổn. Mong có thể tìm được người đồng hành này <3