Thảo Luận Truyện

Topic đàm thoại vấn đề giới thiệu truyện

3
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Ái Độc

Tiểu Xuân Nhật Hòa
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Hi! Mình mới tham gia app, mình không biết là mọi người sẽ quảng bá truyện như thế nào cho hiệu quả. Nhân tiện thì truyện của mình vừa cổ trang vừa hiện đại nam chính thì nghèo kiết xác còn nữ chính thì có vấn đề tâm ký hoặc là background siêu thảm. Mong được mọ người ủng hộ nha. https://www.vietnovel.com/ai-doc-10334953/