Thảo Luận Truyện

Truyện bao giờ được công bố vậy ạ?

1
2

Truyện viết rồi mất bao lâu mới được duyệt nhỉ, mình mới qua đây chưa hiểu hết được ấy