Thảo Luận Truyện

Truyện bị “khô” thì làm sao các bác?

1
5

Tình hình là truyện mình bị góp ý là khô và thiếu cảm xúc mọi người cho mình lời khuyên với ạ