Thảo Luận Truyện

Truyện đâu rồi???

0
1

Hôm nay em lên tự dưng phát hiện có bộ truyện bị mất tên “gà mẹ gà con”. Ai đó rủ lòng thương nói cho em bít có chuyện gì được không ạ? Đấu là bộ truyện yêu thích của em ạ.