Thảo Luận Truyện

Tuyển member vào nhóm chat hỗ trợ Tác Giả.

9
10

Nhóm chat zalo tuyển thêm Tác Giả (Non tay - Cao Thủ Lão Làng)

Mục Đích: Nâng cao bút lực của tác trẻ, hỗ trợ ý tưởng cho tác bí, viết bài review cho tác cần, và quan trọng hơn là có chỗ để tám phét. Các bài rv sẽ được cập nhật lên gg drive cho bạn nào cần. Nhóm cũng hỗ trợ ý tưởng hoặc kiến thức về ngôn ngữ, văn phong, ...

Liên hệ zalo: Cửu Long: 0975105259 Thach: 0976847780

GG Drive: Các bài đã nhận Review https://drive.google.com/drive/folders/1fA5FqyYu81GhE2dCXjAZM8Grcney34Bp?usp=sharing