Thảo Luận Truyện

Vấn đề về truyện tự viết

0
4

Xin hỏi các bạn là truyện mình viết rồi có được lưu nháp hay trực tiếp viết rồi gửi cho người duyệt hay sao ạ. Tui mới tải ap thôi nên thắc mắc quá 😗