Thảo Luận Truyện

Viết truyện theo “deadline của bản thân” thì hiệu quả hơn theo “deadline của người ta” đưa ra?

7
12

“Deadline của bản thân” là chính bản thân chúng ta chọn lựa ngày giờ viết, hoàn thành, gửi đi hoặc đăng chương lên nền tảng. Túm lại là theo sự linh hoạt của bản thân chứ không theo sự sắp xếp hay hối thúc của ai cả. “Deadline của người ta” là do nền tảng hay web chúng ta hợp tác quy định, vào ngày đó giờ đó phải nộp chương, nếu không thì sẽ chịu những mức kỉ luật mà nền tảng đưa ra. Nhiều tác viết theo deadline của chính mình thì truyện hay hơn, cảm hứng lai láng hơn. Tuy nhiên, cũng có nhiều tác thì khi bị hối thúc phải trả chương cho đúng deadline của nền tảng, họ mới có động lực hoàn thành chương. Tác ở đây thuộc nhóm nào nè?