Thảo Luận Truyện

Xin nhờ góp ý

0
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Vô Hạn

Oan Sắc
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Tập Viết Sơ Kỳ

Sau lần sửa chữa thứ ... n, mình một lần nữa treo con lên đây nhờ mọi người góp ý, chê cũng được, xin hãy cho mình biết. Mình vô cùng cảm ơn. P/S: xin lỗi vì mấy cái lỗi chính tả =.= mình đã rà nhiều lần những vẫn cứ sót.