Thông Báo - Sự Kiện

Ác Quỷ Của Các Vị Thần : Chương III Phần Cuối Đã Ra Mắt!

1
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Ác Quỷ Của Các Vị Thần

Dreeson Hant Avalort
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

sau mấy ngày nay, tôi đi hoạt động Youtube của tôi với lại làm deadline nên truyện không ra đúng dự kiến! Xin lỗi các độc giả. Đăng ký giúp tôi để tôi càng phát triễn nhé! Link : https://www.youtube.com/channel/UCz11KemsGxb-Zg3HjmhZwpg?view_as=subscriber For ever Likes Wrote story!