Thông Báo - Sự Kiện

Ác Quỷ Của Các Vị Thần: Chương Mới, Tình Thế Mới, Nhân Vật Mới!

2
0
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

Ác Quỷ Của Các Vị Thần

Dreeson Hant Avalort
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Vậy là cuối cùng mình đã quay trở lại, 3 ngày và chương III ra mắt đúng 00h00' :)) Chương này ta sẽ đến những màn đọ kiếm và pháp sư, đến với cội nguồn của tên truyện và cội nguồn của nhân vật Gaizer Matou. Và... mong các bạn sẽ ủng hộ mình trong thời gian sắp tới, dự kiến ra mắt phần 2 chương III: 22/3/2020. _ - PEACE - _