Thông Báo - Sự Kiện

Ác Quỷ Của Các Vị Thần: Delay lần nữa vì truyện mới được group quan tâm hơn :3

1
0
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Một loạt những câu truyện, bản báo cáo, những sự thật được phơi bày, đây là những truyện do mình tổng hợp trên gr Creepypasta Stories and Deathly Experiment. $-$-$ image-1