Thông Báo - Sự Kiện

🔥EVENT - Thiết kế combo ảnh bìa và banner - Kỳ 1 04/03/2021🔥

18
32

image-1

Mình sẽ chọn ra 3 bạn ngẫu nhiên bình luận link truyện dưới post này để thiết kế FREE combo ảnh bìa và banner. Kéo dài tới khi bài viết này được đóng.

Thể lệ tham gia:

  • Chỉ nhận những truyện đã qua kiểm duyệt. Chi tiết inbox Fanpage VO: https://www.facebook.com/VietnovelOrigin/
  • Bình luận link truyện dưới bài viết.
  • Mỗi tài khoản chỉ bình luận 1 lần duy nhất.
  • Kết quả sẽ được thông báo ở bình luận cuối cùng, trước khi đóng bài viết.
  • Admin sẽ liên hệ với các bạn qua email.
  • ...sẽ bổ sung thêm nếu cần

Lưu ý:

  • Ảnh nền để làm combo sẽ do admin toàn quyền lựa chọn.
  • Để nhận được combo vừa ý nhất. Các bạn hãy ghi thêm những ý sau dưới link truyện: tóm tắt ngắn gọn, thể loại (sủng, ngược, ngôn, đam...) càng chi tiết càng tốt nhưng không quá 150 chữ.
  • ...sẽ bổ sung thêm nếu cần