Thông Báo - Sự Kiện

Gửi cho độc giả của tôi.

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Xin chào các bạn ủng hộ Nguyễn Tanks. Mình ra chương ngày hôm nay để thông báo có thể ngày mai mình không ra chương được. Mình vừa mới tiêm vaccine cô vy 19 nên là mình sợ mai không có sức ra chương mới nên muốn thông báo trước. Mình sẽ cố gắng bù đắp cho các bạn độc giả từ giờ tới tối xem. Nếu mình ổn thì mai mình lại ra chương tiếp nha, còn không thì xin lỗi nha. Yêu các bạn rất nhiều. ♡(ӦvӦ。)