Thông Báo - Sự Kiện

🔥HOT HOT HOT🔥 - Hỗ Trợ Lên Banner Truyện Miễn Phí (ĐỢT 1)

Đã Đính
3
3

Hiện ad sẽ hỗ trợ lên Banner 10 truyện bất kỳ từ 20.000 chữ trở nên và đã thông qua kiểm duyệt.

*Cách thức tham gia như sau: *

  1. Inbox Fanpage Vietnovel Origin theo cú pháp sau:
  • Link truyện

  • Quote nằm trong nội dung truyện dưới 200 chữ hoặc 1 trích đoạn ngắn dưới 500 chữ

  • Cảm nghĩ hoặc tóm tắt truyện dưới 500 chữ (không phải Giới thiệu truyện)

  1. VO sẽ hỗ trợ làm ảnh banner cho các bạn và đăng banner lần lượt. Thời gian đăng từ 7 ngày.

*Lưu Ý: *

  • Truyện sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên, ad sẽ thông báo thời gian truyện được lên banner

  • Cảm nghĩ và tóm tắt truyện sẽ được VO toàn quyền sử dụng với trên các nền tảng hỗ trợ PR của VO

  • Số lượng: 10 truyện

  • Truyện được chọn sẽ được thông báo qua tin nhắn và dưới bình luận trong bài viết tại Tinh Hội

Link bài viết: https://bit.ly/3nvrmhd

  • ....