Thông Báo - Sự Kiện

Minh họa nhân vật chính

9
7
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP
TÁC GIẢ ĐƯỢC ĐỀ CẬP
Bút Lông Sơ Kỳ

Mọi người năm mới vui vẻ nha! Nhân vật chính Kotaro đây nha mọi người. Bức tranh đầu tiên tui vẽ nên chưa tốt lắm mà vẽ bằng chuột khó thật.

image-1