Thông Báo - Sự Kiện

Mọi người ơi, đây là tác phẩm thứ hai sau tác phẩm " Yêu lại từ đầu" của mik,là truyện đam, lần đầu viết thể loại đam nên vẫn còn nhiều thiếu xót mong mọingười ủng hộ

1
1
TRUYỆN ĐƯỢC ĐỀ CẬP

https://www.vietnovel.com/no-name/chuong-1.html