Thông Báo - Sự Kiện

Nắng- truyện phiêu lưu

1
2

Sang tuần sẽ ra chương 4 nhé mọi người( những ai đang đọc 'Nắng' thì đừng vội nản nha, mấy chương đầu chỉ là giới thiệu và nêu ra cốt truyện, về sau thì sẽ hay hơn nhé.) 😃😄- về sau chủ yếu là phiêu lưu...